bewerkt0010

In de groepen 3 wordt de eerste drie weken gezamenlijk gestart. Er wordt in deze 3 weken gekeken en getoetst op welk leesniveau de leerlingen zitten. De verschillende materialen worden uitgelegd. Daarna wordt er in groepjes op niveau gewerkt wat betreft het leesprogramma. De manier van werken staat op het bord. Vanaf oktober krijgen de leerlingen ook een weektaak

In de groepen 4  werken de kinderen vanaf de tweede week met een weektaak. Hierop staan de werkjes die zij zelfstandig kunnen maken, bij welk werk ze samen mogen werken en bij welk werk instructie plaatsvindt. In de tijd dat de leerlingen zelfstandig werken, werkt de leerkracht met een groepje leerlingen dat extra instructie nodig heeft, of een groepje dat uitleg krijgt over de verrijkingsmap.
De spreekbeurten en boekenbabbels worden vanaf groep 4 gehouden.

Er wordt naast de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen ook aandacht besteed aan Engels, oriëntatie op wereld en maatschappij, tekenen, handvaardigheid, drama en muziek.

In de groepen 3 en 4 geeft de eigen leerkracht Engels en handvaardigheid.

Via Parro ( een privé en veilig social media voor onderwijs) wordt extra contact gehouden met ouders.

Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 een dag op kamp naar landhuis Pannenkoek om elkaar beter te leren kennen.