De bovenbouw bestaat uit de groepen 5, 6, 7 en 8.
In deze leerjaren hebben de kinderen voor het eerst regelmatig huiswerk.
Aan het einde van groep 7 maken de kinderen de CITO Entreetoets. Aan de hand van de resultaten van deze toets zien de leerkrachten wat goed beheerst wordt en aan welke onderdelen nog extra aandacht moet worden besteed.
In groep 8 krijgen de kinderen en hun ouders in maart advies t.a.v. het voortgezet onderwijs. Ter bevestiging van dit advies wordt in april ook nog de Eindtoets Route 8 gemaakt. Er is tevens de mogelijkheid om de EFO toets te doen.
In mei volgt het schoolverlaterskamp en in juni wordt door de groepen 8 ook nog een slotfeest gehouden.
In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt erg hard gewerkt binnen het lesrooster, maar naast flink aanpakken is er ook aandacht voor de creatieve vakken zoals drama, muziek, tekenen en handvaardigheid.