Het onderwijsondersteunend personeel

De medewerkers van de administratie zorgen voor het voeren en verwerken van de
financiële-, de leerlingen- en de algemene administratie van de school.
De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het netwerk.
Het huishoudelijk personeel zorgt voor de koffie en de thee en houdt de gebouwen schoon en h
et
onderhoudspersoneel
is belast met het onderhoud en verzorging van de gebouwen en terreinen.