Verrijkend en verbredend onderwijs op maat.

Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd.

“No child left bored out.”

Op onze school is de extra zorg voor leerlingen aan de onderkant vanzelfsprekend.

Leerlingen die bovengemiddeld begaafd zijn, verdienen echter ook extra zorg.

De (hoog)begaafde leerlingen worden, samen met de groep hoogintelligente leerlingen, bij ons de “plusleerlingen”genoemd.

De plusleerlingen van onze school zijn verdeeld in groepen die één keer per week twee lesuren begeleid worden door de remedial teacher. Er wordt in de plusgroep gewerkt met speciaal voor deze kinderen samengestelde methoden zoals o.a. Bolleboos, Vooruit, Vierkant voor wiskunde, er wordt gefilosofeerd, er wordt dieper ingegaan op krantenberichten, er wordt uitgegaan van door de leerlingen aangedragen onderwerpen en er wordt veel aandacht geschonken aan het samenwerken. Voor alle plusleerlingen geldt dat in de groep de reguliere lesstof wordt samengepakt, zodat meer tijd vrij komt voor verrijkingsonderwijs.

Tijdens de plus-lessen krijgen de kinderen uitdagende opdrachten.

Bijv:  Laat het ei op de grond vallen maar………….. het mag niet breken.  M.a.w  regel iets waardoor het ei op de grond komt maar niet breekt.

boot boot2 boot3 boot4 boot5 ei aan parachute ei

 

 

 

Bouw een huis van kranten waar je met je hele groepje inpast.

zo simpel is het val niet please past het 2 palen maken groepsfoto dak erop afbreken aan de slag 2

 

 

Proefjes met stikstof.

stikstof 1 stikstof 8 stikstof 7 stikstof 6 stikstof 5 stikstof 4 stikstof 3 stikstof 2