Extra

De Schroederschool staat voor kwalitatief goed onderwijs. Het is onze missie on leerlingen goed voor te bereiden op een plek in de maatschappij waar dan ook ter wereld. Leerlingen moeten hiervoor sociaal en communicatief vaardig worden, creatief leren denken, problemen leren oplossen, verantwoordelijkheid en initiatief leren nemen, zelfstandigheid ontwikkelen en leren samenwerken. Naast de groepsleerkracht, dragen ook de vakleerkrachten hier een steentje aan bij. 

Handvaardigheid

Op onze school krijgen de kinderen vanaf groep 3 iedere week een uur “Art” van onze vakdocent miss Margarita. Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Het helpt je om om te kunnen gaan met veranderingen. Creativiteit maakt je een onafhankelijk, innovatief en democratisch burger. 

Engels

Op de Schroederschool leren kinderen vanaf de peuters Engels. Wij zien Engels als een wereldtaal die deuren voor kinderen kan openen. Als je het Engels goed verstaat, spreekt en leest kun je met meer mensen communiceren en heb je toegang tot meer informatiebronnen. 

Bewegings onderwijs

Kinderen die op jonge leeftijd goed leren bewegen hebben een grotere kans op een leven lang bewegen en sporten met plezier. Daarnaast heeft bewegen effect op de gezondheid en is bewegen van belang bij de ontwikkeling van de hersenen, het is ook belangrijk bij het leren van taal en sociale omgang met leeftijdsgenootjes. 

Mediawijsheid

Om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij, vinden wij het belangrijk dat ze digitaal geletterd en mediawijs groep 8 verlaten.