Engels

Op de Schroederschool leren kinderen vanaf de peuters Engels. Wij zien Engels als een wereldtaal die deuren voor kinderen kan openen. Als je het Engels goed verstaat, spreekt en leest kun je met meer mensen communiceren en heb je toegang tot meer informatiebronnen. Wij geloven dat in dit tijdperk van globalisering het Engels zorgt voor meer en betere kansen.

Bij de peuters tot en met groep 4 wordt Engels in de groep gegeven. We gebruiken daarvoor het programma I-pockets. Kinderen maken op speelse wijze kennis met het Engels en leren de taal via liedjes, spelletjes en verhaaltjes. 

Vanaf groep 5 wordt Engels gegeven door een native speaker. De leerlingen gaan 2 keer per week naar de Engelse les en krijgen op 2 niveaus de lessen aangeboden. De methode wordt met name gebruikt om spelling en grammatica aan te bieden. Daarnaast willen we de  spreek- en luistervaardigheid bevorderen. Hiervoor geven leerlingen presentaties over verschillende onderwerpen, doen ze spelletjes tijdens de lessen en krijgen ze spreek- en luisteropdrachten. 

Onze lessen handvaardigheid (ART class) geven we in het Engels om zo leerlingen uit te dagen om Engels te gebruiken in een communicatieve, realistische en betekenisvolle context.