Mediawijsheid

Om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij, vinden wij het belangrijk dat ze digitaal geletterd en mediawijs groep 8 verlaten. Onze leerlingen leren daarom typen, omgaan met office, een basis van het programmeren en worden daarnaast door onze mediacoaches wijs gemaakt in het gebruik van social media en het gebruik van internet. Leerlingen leren omgaan met verschillende devices, zodat ze daarin verschillen en overeenkomsten leren kennen en de mogelijkheden die iedere device heeft.