Zorg

Onze 3 intern begeleiders zijn coördineren de leerlingenzorg op onze school. Zij bewaken een samenhangend systeem van leerlingenzorg in de klas en waar nodig daar buiten met extra ondersteuning. Het bieden van goede zorg aan onze leerlingen staat centraal in onze school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. Stagneert de ontwikkeling van een kind, dan kan onze remedial teacher ingezet worden om een periode het kind extra ondersteuning te geven. Voor de leerlingen die aan extra uitdaging in de klas niet voldoende hebben, is er een plusklas.