“Ik vind de Schroederschool leuk omdat ik veel vrienden heb. Ik speel graag in de bouwhoek en buiten spelen vind ik ook heel erg leuk.”

Faith Steward
Onderbouw

“Ik vind de Schroederschool een hele leuke school. We hebben een mooi plein. Het pleinfeest vind ik het leukste feest van het jaar.”

Noortje Spaan
Onderbouw

“Ik vind de Schroederschool een leuke school, het is er altijd gezellig.  Als we ruzies hebben, dan lossen we het snel op.”

 

Kyle Bremer
Bovenbouw

De Schroederschool is een particuliere Nederlandse school voor volledig basisonderwijs.  De inhoud van het onderwijs is vastgesteld conform het vereiste in de Nederlandse Wet op het Primair Onderwijs, zodat de aansluiting bij het in Nederland bestaande onderwijssysteem zoveel mogelijk gewaarborgd is. Ook heeft de Schroederschool een peuterafdeling voor 2- tot 4 jarigen. De Schroederschool is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. (St.NOB).

keurmerk Nationaal Keurmerk Mediawijsheid
Sinds 2007 zijn er in Nederland meer dan 650 Nationaal MediaCoaches opgeleid, die in de praktijk daadwerkelijk de mediawijsheid van jeugd verbeteren. Organisaties waar een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam is, hebben het recht het officiële Nationale Keurmerk Mediawijsheid te voeren. De Schroederschool heeft zo’n coach.

De Stichting Nederlandse School Curaçao heeft als doel te voorzien in de behoefte aan Nederlands onderwijs: onderwijs van hoge kwaliteit, in een voor alle betrokkenen veilige omgeving, vanuit een proactieve en lerende organisatie, met open oog en oor voor de bijzondere omgeving (Curaçao) waarin dit onderwijs gestalte krijgt.

In de dagelijkse onderwijspraktijk geven we de visie gestalte vanuit een klassikale organisatie in de eigen leeftijdsgroepen waar we veel aandacht besteden aan sociale ontwikkeling en tegelijk aan te sluiten bij de behoeftes en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling.
Onderwijs op maat gekoppeld aan activiteiten in de eigen groep of in
klassenoverstijgende groepen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren
zelfstandig te zijn en initiatieven te nemen.
Door de werkwijze “Het kind werkt zelfstandig tenzij…” heeft de leraar tijd om de leerlingen in de groep extra zorg en begeleiding te geven.

Nijntje en groep 1/2

ONDERBOUW

Nijntje en groep 1/2

 

Meer informatie

Groep 3-4-5

ONDERBOUW

groep 3 en4 

 

Meer informatie

Groep 6-7-8

BOVENBOUW

Groepen 5,6,7 en 8

 

Meer informatie

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Hier kunt u uw aanmeldingsformulieren en informatie downloaden.