Handvaardigheid

Op onze school krijgen de kinderen vanaf groep 3 iedere week een uur “Art” van onze vakdocent miss Margarita. Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Het helpt je om om te kunnen gaan met veranderingen. Creativiteit maakt je een onafhankelijk, innovatief en democratisch burger. 

Engels

Op de Schroederschool leren kinderen vanaf de peuters Engels. Wij zien Engels als een wereldtaal die deuren voor kinderen kan openen. Als je het Engels goed verstaat, spreekt en leest kun je met meer mensen communiceren en heb je toegang tot meer informatiebronnen. 

Bewegingsonderwijs

Kinderen die op jonge leeftijd goed leren bewegen hebben een grotere kans op een leven lang bewegen en sporten met plezier. Daarnaast heeft bewegen effect op de gezondheid en is bewegen van belang bij de ontwikkeling van de hersenen, het is ook belangrijk bij het leren van taal en sociale omgang met leeftijdsgenootjes. 

Digitale geletterdheid

Om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij, vinden wij het belangrijk dat ze digitaal geletterd en mediawijs groep 8 verlaten.  

Activiteiten

Jaarlijks hebben wij op de Schroeder onze vaste activiteiten: Boekenweek, Sint, Kerst, Pleinfeest, Paasontbijt. Daarnaast zijn er ook projecten op schoolniveau zoals het Curaçao-project en een project over het verkeer.

Zorg

Onze 3 intern begeleiders coördineren de leerlingenzorg op onze school. Zij bewaken een samenhangend systeem van leerlingenzorg in de klas en waar nodig daar buiten met extra ondersteuning. Het bieden van goede zorg aan onze leerlingen staat centraal in onze school. 

Laatste nieuws


“Ik vind het leuk dat we hier een voetbalveld hebben waar we in de pauze mogen voetballen. En dat ik mijn tablet mee naar school mag nemen”


“Ik vind het leuk dat we Engels krijgen want Engels praten is leuk. En in de klas is het altijd heel gezellig.”


“Ik zit in de combinatieklas en we werken met een weektaak. Ik vind het heel fijn in de klas.”