Visie

Onze visie

Onze pedagogische visie komt voort uit de volgende gedachtes en inspiraties. Dit is tevens de basis voor onze kernwaarden. Goed onderwijs richt zich op zowel kwalificatie en socialisatie als op subjectificatie, ofwel:

  • Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding
  • Socialisatie: de manier waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken
  • Subjectificatie: ofwel persoonsvorming, is de emancipatie en vrijheid en de daarbij horende verantwoordelijkheden.

We gaan ervan uit dat ieder kind tot leren kan komen en dat we hoge verwachtingen moeten hebben van kinderen en die uitspreken. In het leren is het van belang cruciale leermomenten goed voor ogen te hebben en daar met elkaar het onderwijs op in te richten. We werken meer vanuit leerdoelen, dan vanuit de methode, met oog voor het stimuleren van de analytische vaardigheden bij leerkrachten. De leerkracht doet ertoe, niet alleen in de klas, maar ook op schoolniveau. Vertrouwen in ieders kunnen en daarbij de kracht van de verschillende benutten is voor ons als school heel belangrijk.

Passend bij onze visie op leren is de volgende uitspraak; “Als je presteert, raak je gemotiveerd.” Wanneer je hoge verwachtingen van kinderen hebt (focus), dan gaan de prestaties omhoog. We willen daarom zicht hebben op de cruciale leermomenten per jaargroep. We willen eerst kennis aanleren en vervolgens de vaardigheden. Wij zien het leren op school als leren met hoofd, hart en handen. Dit willen we bereiken door:
  • met en van elkaar te leren
  • talenten van leerlingen en leerkrachten te benutten
  • van de wereld onze klas maken
Kinderen brengen de meeste tijd thuis en op school door, opvoeding en onderwijs zijn dan ook altijd met elkaar verbonden. De driehoek school-ouders-leerling is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van leerlingen. Een goede relatie en samenwerking tussen ouders/verzorgers en school hebben een positieve invloed op de ontwikkeling, de prestaties en het welbevinden van kinderen.