Verlofaanvraag

Voor het schooljaar 2022-2023 kunt u onderstaande  verlofaanvraagformulieren downloaden. Het ingevulde formulier kunt opsturen naar info@schroederschool.net of langsbrengen bij de administratie. 

Verlofaanvraag afwijkende vakantiedagen 2022-2023

Verlofaanvraag buiten schoolvakanties 2022-2023