Vervolgonderwijs

Vervolgonderwijs

Vespucci College

Het Vespucci College richt haar onderwijs in conform de Nederlandse onderwijswetgeving en staat open voor alle leerlingen. De school streeft naar een mix van leerlingen die tijdelijk op Curaçao zijn en leerlingen die op Curaçao zijn geboren en/of permanent wonen op het eiland.

Het Vespucci College wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de niveaus mavo, havo en vwo bieden, gericht op een optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Het Vespucci college zit naast de Schroederschool en de scholen werken prettig samen voor een warme overstap van het basisonderwijs naar het vervolgonderwijs.