Strategisch beleid

MISSIE

De Schroederschool staat voor toekomstgericht onderwijs dat leerlingen voorbereidt op participatie in de maatschappij, waar dan ook ter wereld. We brengen de leerlingen kennis bij en reiken hen tools aan, waarmee ieder kind zelf tot leren kan komen.

VISIE

Ons onderwijs is uitdagend en op maat. Kinderen leren vanuit een veilige en gezonde leeromgeving. De leerkracht heeft een belangrijke rol: kennis bijbrengen en vaardigheden aanleren. In de mondiale maatschappij van de toekomst, hebben kinderen communicatieve en samenwerkingsvaardigheden nodig, welke wij verweven met onderzoekend leren. Door leerlingen inzicht te geven in hun kunnen en kennen maken we ze mede-eigenaar zijn van hun leerproces.

Strategisch beleidsplan 2022-2026

Nederlandse onderwijsinspectie

In ons recent opgestelde strategische beleidsplan 2022-2026 leest u de vastgestelde koers voor de komende schooljaren.

Klik hier voor ons strategisch beleidsplan

De stichting Nederlandse school Curaçao wordt ook beoordeeld door de Nederlandse onderwijsinspectie. Via onderstaande link vindt u het meest recente onderzoeksrapport.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.