Kernwaarden

1

Veiligheid

Leerlingen leren vanuit een veilige en gezonde leeromgeving, waarbinnen je kunt zijn wie je bent met respect voor de ander.

2

Toekomstgericht

Om in de toekomst te kunnen functioneren in de maatschappij zijn kennis en vaardigheden nodig. We werken aan zowel de brede persoonsontwikkeling als de kennisontwikkeling.

3

Samenwerken

Leren voor, door en met elkaar heeft een belangrijke plek binnen ons onderwijs.

4

Zorg voor elkaar en onze omgeving

We zijn zuinig op elkaar en onze omgeving om zo voor nu en voor de toekomst een omgeving te creëren waarbinnen we prettig kunnen werken, leren en leven.

5

Eigenaarschap

Leerlingen moeten leren hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.

6

Onderzoekend leren

Vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen willen we het onderzoekend leren vormgeven.