Financiën

De Schroederschool kent de volgende tarieven

Primair Onderwijs 2024-2025

Inschrijfgeld: 1000 ANG. Enkel bij inschrijving van nieuwe leerlingen voor het nieuwe schooljaar. Dit mag bij de nota voor het schoolgeld later in mindering worden gebracht.

Schoolgeld: 13.228 ANG per schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 30 juni. Het schoolgeld kent dus 11 termijnen.

Indien instroom plaatsvindt gedurende het schooljaar wordt het schoolgeld naar rato verrekend waarbij wordt afgerond naar boven op een hele maand. Een maand is 1/11e deel.

Het schoolgeld mag in maximaal 3 gelijke termijnen worden voldaan waarbij de volgende vervaldata zijn voor 1 augustus, voor 1 december en voor 1 maart.

Nijntje 2024-2025

Inschrijfgeld: 300 ANG. Enkel bij inschrijving van nieuwe peuters voor het nieuwe schooljaar. Dit mag bij de nota voor het schoolgeld later in mindering worden gebracht.

Schoolgeld: 148 ANG per ochtend per maand (156,88 incl. 6% OB)

Het schoolgeld voor Nijntje wordt in augustus gefactureerd voor 5 maanden en in januari voor 6 maanden.

Indien instroom plaatsvindt gedurende een periode worden de tarieven naar rato verrekend, waarbij wordt afgerond naar boven op een hele maand.

BSO 2024-2025

De tarieven voor de BSO zijn inclusief een lunch en exl. 6% OB en per maand.

1x per week een middag: 167,67 ANG per maand (177,73 ANG incl. OB)

2x per week een middag: 318,78 ANG per maand (337,91 ANG incl. OB)

3x per week een middag: 452,30 ANG per maand (479,44 ANG incl. OB)

4x per week een middag: 570,29 ANG per maand (604,51 ANG incl. OB)

5x per week een middag: 670,68 ANG per maand (711,13 ANG incl. OB)

 

U ontvangt in september een factuur voor 3 maanden, in december een factuur voor 4 maanden en in april de laatste factuur voor 3 maanden.

Orco rekening 20 32 86 01 95 t.n.v. de Stichting Nederlandse School Curaçao (SWIFT/BIC: ORBACWCU)

Mocht u onverhoopt de factuur niet kunnen betalen of andere vragen hebben dan kunt u contact op nemen met Welmoed Torensma op fin.admin@schroederschool.net.